wtorek, 28/11/2023 | 7:17 CET
You are here:  / Felietony / Obowiązki deweloperskie

Obowiązki deweloperskie

post by related

related post

Obowiązki deweloperskie

Obowiązki dewelopera dotyczą zarówno osób, z którym deweloper podpisał już wcześniej umowę, ale także jego przyszłych zainteresowanych klientów. Z chwilą rozpoczęcia sprzedaży deweloper powinien mieć dla zainteresowanego prospekt informacyjny, który dotyczy danych sprzedaży. Zapoczątkowanie oferowania wiąże się z tym, że deweloper chce złożyć klientowi ofertę podpisania umowy deweloperskiej. Deweloper w takim przypadku powinien oznaczyć w tej ofercie cenę lokalu. Żeby rozpocząć sprzedaż inwestor nie musi mieć pozwolenia na budowę nieruchomości. Pozwolenie na budowę będzie z pewnością potrzebne podczas zawarcia umowy deweloperskiej. Obowiązki deweloperskie wobec zainteresowanych wymagają odpowiedniej organizacji i nienagannego przepływu informacji w stosunku deweloper kontra klient. W prospekcie informacyjnym dopuszcza się wprowadzenie informacji, które prędzej czy później mogą ulec zmianom. Deweloper ma prawo zmieniać informacje zawarte prospekcie. Wprowadzając jakiekolwiek zmiany, deweloper ma na zadanie powiadomić o tym nabywcę. O dokonaniu tej czynności, w celu zabezpieczenia, najlepszym dowodem na to może być pokwitowanie od nabywcy. Prospekt informacyjny powinien być dostarczony przez dewelopera w określonym momencie, tak by nabywca mógł na spokojnie zapoznać się ze zmianami. Bardzo ważne jest, by nabywca nie tylko dobrze zapoznał się z wprowadzonymi zmianami, ale także ważne jest to, by uzyskać od niego wyraźną akceptację tych zmian. Prospekt informacyjny może być formie nośnika cyfrowego- online lub w formie papierowej.