niedziela, 24/9/2023 | 2:41 CEST
You are here:  / Porady / Prawa współwłaścicieli nieruchomości

Prawa współwłaścicieli nieruchomości

post by related

related post

Prawa współwłaścicieli nieruchomości

Współwłaściciele budynku to nie tylko sąsiedzi. Często jest tak, że to oni musza podejmować wspólne decyzje, dlatego warto utrzymywać z nimi dobre stosunki i relacje, nie warto wchodzić z nimi w bezsensowne spory. Współwłasność jest pojęciem dość szerokim w odniesieniu do nieruchomości. Polega to na tym, że każdy współwłaściciel ma swoją część w całości. W rzeczywistości współwłaściciele pomiędzy sobą ustalają, z czego i w jaki sposób będą korzystać. Jeśli uzgodnienia nie dojdą do ładu i wywiąże się konflikt, w tej sprawie orzec może sąd. Żaden współwłaściciel bez zgody drugiego czy kolejnego nie może sam zadecydować o losie nieruchomości. Współwłasność jest również wtedy, gdy w jednym obiekcie są na przykład 2 wyróżnione lokale, z których każdy z nim posiada własną księgę wieczystą oraz innego właściciela. Wówczas działka gruntu jest wspólna, ale ma osobną księgę wieczystą, w którą jako współwłaściciele są wpisani właściciele wyodrębnionych mieszkań. Podczas takich sytuacji oczywiście wywiązują się konflikty pomiędzy współwłaścicielami, w szczególności w momencie, gdy jeden z udziałowców chce przeprowadzić remont części wspólnych. Wówczas na drogę może trafić sąd, jeśli jeden ze współwłaścicieli wniesie sprawę do sądu. Może zaistnieć sytuacja, że w dwóch całkiem podobnych domach może zarządzać współwłaściciel lub wspólnota mieszkaniowa. Na decyzję wpływa liczba lokali wymienionych w budynku. Warto mieć na uwadze, że większe znaczenie mają te lokale, które posiadają swoje księgi wieczyste.