niedziela, 24/9/2023 | 2:38 CEST
You are here:  / Teksty / Jak działają TBS-y?

Jak działają TBS-y?

post by related

related post

Jak działają TBS-y?

Towarzystwa Budownictwa Społecznego przeznaczone są dla tych, których nie bardzo stać na zakup nowych mieszkań i dla tych, którzy po wpłacie obowiązującego wkładu finansowego stają się najemcami. Możliwe jest już także wykupienie mieszkań od najemców. W TBS-ie najemcą może być osoba niemająca mieszkania własnościowego w tej samej miejscowości. Towarzystwo Budownictwa Społecznego może wynająć lokal właścicielowi mieszkania w innym mieście, jeśli zmiana miejsca zamieszkania jest uwarunkowana podjęciem pracy w tej miejscowości. W sytuacji, gdy najemca w czasie trwania umowy zostanie właścicielem innej nieruchomości, niezwłocznie musi powiadomić o tym zarząd TBS-u. Każdy najemca powinien wnieść wkład własny za mieszkanie, który zwracany jest po zakończeniu umowy najmu, w ciągu roku od dnia opuszczenia lokalu. Wraz z wkładem własnym najemca musi wpłacić kaucję w kwocie trzymiesięcznego czynszu zwrotnego. Lokator ma obowiązek co 2 lata składać oświadczenie o dochodzie gospodarstwa domowego z poprzedniego roku. W momencie, gdy dochody znacznie wzrosną, TBS ma prawo podnieść kwotę czynszu. W sytuacji, gdy najemca złoży nieprawdziwe oświadczenie, TBS natychmiastowo wypowiada mu umowę i gdy mieszkaniec nie wyprowadza się nakładane jest na niego comiesięczne odszkodowanie w kwocie 200% miesięcznego czynszu, z powodu braku uczciwości. Podczas opóźnienia składania deklaracji o dochodach przez lokatora, TBS ma prawo zażądać wyższego czynszu do momentu wyjaśnienia problemu. Mieszkania w TBS-ie zatem mogą wynająć ci, którzy spełniają ustalone uwarunkowania prawne oraz finansowe.