niedziela, 24/9/2023 | 2:33 CEST
You are here:  / Felietony / Jak bezpiecznie wynająć nieruchomość

Jak bezpiecznie wynająć nieruchomość

post by related

related post

Jak bezpiecznie wynająć nieruchomość

Ci, którzy chcą wynająć mieszkanie, często mają obawy co do tego kim dana osoba będzie, na jaki okres czasu będzie chciała wynająć i przede wszystkim za jaką kwotę miesięcznie. Chcąc uniknąć konfliktów i nieporozumień z przyszłym lokatorem, warto do umowy dołączyć aneks opisujący stan mieszkania w momencie jego oddania, a także zawrzeć w nim informacje o ewentualnym rozliczeniach i opłatach, na przykład w przypadku utworzenia jakichś szkód przez najemcę. Oprócz tego aneksu, warto spisać bardzo szczegółowy protokół zdawczo- zbiorczy, który w przypadku ewentualnych roszczeń po zakończeniu okresu najmu, ma pozwolić na łatwiejszy przebieg rozliczenia. W czasie trwania umowy, lokator powinien użytkować lokal zgodnie z podpisaną umową, powinien się w stu procentach do niej dostosować. Nie może wprowadzać jakichkolwiek zmian, jeśli właściciel nie wyrazi na to zgody. Z kolei po skończonym okresie najmu, najemca powinien doprowadzić mieszkanie do porządku i oddać go w takim stanie, w jakim go otrzymał. Właściciel mieszkania również powinien się dostosować i wynająć takie mieszkanie, które zapewni lokatorowi normalne warunki, umożliwiające życie. Powinien również dokonywać wszelkich napraw w mieszkaniu, jeśli zajdzie taka potrzeba i nie obciążać tym finansowo najemcy, gdyż to nie należy w zakresie jego obowiązku. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę wtedy, gdy najemca nie stosuje się do warunków umowy, zalega z płatnościami czy podnajmuje lokal innej osobie. Umowa najmu okazjonalnego może pomóc właścicielom mieszkań, którzy obawiają się wynajmu mieszkania nierzetelnym i uciążliwym lokatorom, których ciężko jest pozbyć się z lokalu. W takiej sytuacji, u notariusza można sporządzić oświadczenie najemcy o dobrowolnej eksmisji do wybranego przez niego mieszkania.