niedziela, 24/9/2023 | 2:50 CEST
You are here:  / Kuchnia / Budowa studni – od czego zacząć?

Budowa studni – od czego zacząć?

post by related

related post

Zanim przystąpimy do budowy studni warto zatroszczyć się o badanie warunków geologicznych na działce, szczególnie jeśli w okolicy żaden z sąsiadów nie posiada studni, albo znane są przypadki trudności w odnalezieniu wydajnego źródła wody. Dzięki temu poznamy budowę geologiczną oraz warunki hydrologiczne terenu, co pozwoli z większym przybliżeniem ocenić koszt budowy studni. Jeśli warstwa wodonośna znajduje się stosunkowo płytko i ma dużą wydajność budowa studni będzie zdecydowanie tańsza niż w przypadku zalegania warstwy wodonośnej kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów pod ziemią. Znajomość głębokości występowania warstw wodonośnych oraz ich szczegółowej budowy zdecydowanie ułatwia wykonanie studni.

Mówiąc o warstwach wodonośnych można wyróżnić dwa poziomy:

Pierwsza warstwa wodonośna – występująca najczęściej bezpośrednio pod warstwą ziemi (do 10 m), nie przykryta warstwą nieprzepuszczalną, co może powodować przedostawanie się do tej wody różnego rodzaju zanieczyszczeń (zawartości nieszczelnych szamb, ścieków z zakładów przemysłowych znajdujących się w okolicy, nawozów sztucznych z pobliskich terenów rolnych itd.). Charakteryzująca się niestety dość dużą wrażliwością na zmiany stosunków wodnych. Długa susza może doprowadzić do zaniknięcia źródła wody, z kolei długotrwałe opady zwiążą się ze znaczącym podniesieniem poziomu wody i możliwymi podtopieniami. Zdarzają się również takie sytuacje, że nowopowstały zakład produkcyjny, zużywający duże ilości wody, może doprowadzić do zaniknięcia lub zdecydowanego obniżenia lustra wody w znajdujących się w najbliższej okolicy studniach, korzystających akurat z tej warstwy wodonośnej.
Druga warstwa wodonośna – znajdująca się na dużo większych głębokościach (nawet do 100 m). Najczęściej przykryta warstwami nieprzepuszczalnej powłoki. Cechująca się zwykle dużymi zasobami wodnymi, zdecydowanie mniej narażona na zanieczyszczenia oraz zmiany warunków hydrologicznych na danym terenie.