niedziela, 24/9/2023 | 2:29 CEST
You are here:  / Kuchnia / Dorabianie na emeryturze

Dorabianie na emeryturze

post by related

related post

Życie na emeryturze bywa ciężkie – zarówno jeżeli chodzi o finanse, jak i przystosowanie się do nowego, spokojniejszego trybu życia. Nic zatem dziwnego, że wielu emerytów, nie chcąc rezygnować z aktywności zawodowej i dodatkowego źródła dochodów, decyduje się na podjęcie pracy albo pozostaje w dotychczasowym zakładzie pracy na mniejszą część etatu.

Seniorzy, którzy pobierają świadczenia emerytalne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, mają możliwość podjęcia płatnej pracy. Muszą jednak zachować ostrożność, aby nie zarobić za dużo, gdyż po przekroczeniu pewnego limitu świadczenie może zostać zawieszone. Graniczne wartości nie są jednak stałe – zmieniają się co kwartał.

Przykładowo, w pierwszych trzech miesiącach 2013 roku wysokość dodatkowego zarobku nie mogła przekroczyć 3.740,05 zł, w drugim kwartale – 3.612,51 zł, w trzecim – 3.651,72 zł. Limity są ustalane na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia dla ostatniego kwartału i stanowią 70 proc. jego wartości.

Wypłata świadczenia może zostać zawieszona, kiedy pensja pobierana przez emeryta przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli otrzymywana pensja mieści się w przedziale od 70 do 130 proc. świadczenie jest zmniejszane o wartość, o jakąś pensja przekroczyła obowiązujący próg wynagrodzenia.

Na wstrzymanie lub zmniejszenie emerytury wpływają przychody z następujących źródeł:

wykonywania pracy w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia i umowy agencyjnej a także przy współpracy przy wykonywaniu którejś z wymienionych umów,
wykonywania umowy o świadczenie usług dla której znajdują zastosowanie przepisy dotyczące zlecenia oraz współpracy przy realizowaniu tej umowy,
prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
odpłatnego świadczenia pracy
służby mundurowej

Wszelkie przedstawiony limity dotyczą wyłącznie osób, które zdecydowały się przejść na wcześniejszą emeryturę. Seniorzy, którzy pobierają świadczenia, osiągnąwszy wcześniej wyznaczony ustawą wiek emerytalny, nie muszą troszczyć się o przepisy. W takim wypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych na pewno nie zawiesi albo nie zmniejszy świadczeń emerytalnych.

Podobne zasady odnoszą się do osób, które otrzymują honoraria z tytułu działalności twórczej lub artystycznej. Do wynagrodzenia nie są również doliczane darowizny oraz zapomogi, a także świadczenia z tytułu praw autorskich i patentowych. Poza ustawą znajdują się również dochody czerpane z wynajmu nieruchomości.
Gdzie może dorobić emeryt?

Możliwości dorobienia jest wiele i wszystko zależy od naszych kompetencji i doświadczenia. Panie emerytki bardzo często zatrudniają się w charakterze opiekunek do dzieci. To bardzo wygodne rozwiązanie dla seniorek, które mają już pod opieką wnuczka i chcąc skorzystać z okazji, biorą jeszcze jedno albo dwoje dzieci.

Rodzice chętnie powierzają swoje latorośle osobom starszym, gdyż te budzą większe zaufanie niż młode opiekunki, które nie mają własnych dzieci i wykorzystują jedynie wiedzę teoretyczną w swojej pracy.

Inną metodą dorobienia jest chałupnictwo, np. skręcanie długopisów czy adresowanie kopert. Wykonywanie pracy w domu ma swoje zalety – senior może sam rozplanować godziny, w których będzie pracował i robić odpowiednio częste przerwy. Dla panów – emerytów dedykowane są takie prace jak ochrona obiektów czy portiernia.

Przy minimalnym wysiłku fizycznym można dorobić co najmniej kilkaset złotych do świadczenia emerytalnego, a przy okazji nie tracić kontaktu z ludźmi. Pamiętajmy, że osoby starsze coraz częściej chorują na depresję, a aktywność zawodowa znacznie zmniejsza ryzyko zachorowania na tę bodaj najpoważniejszą chorobę cywilizacyjną.